PROJEKTOVÝ DEN ŠACHISTŮ - KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ! 30.3.2019

30.03.2019 18:55

FOTEČKY: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Kdo_si_hraje%2C_nezlobi_30.3.2019

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Ylqtxk3lnV8

Kdo si hraje, nezlobí!

         Tento název nesl další z projektových dnů pořádaný v rámci projektu DOMEČEK, který je spolufinancován Evropskou unií. Projektový den byl uspořádán ve Spolkovém domě v Pravoníně v sobotu 30.3.2019 od 8.00 hodin. Funkci odborníka zastávala Ivana Filipová - vychovatelka ZŠ Zdislavice, pedagogem byl Vojtěch Filip a významnou pomoc zajistil po organizační stránce Lukáš Filip, asistent pedagoga z Domečku - Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi.

         Projektový den pořádali členové šachových kroužků, ale tentokrát se zapojili i členové kroužků atletiky, zumby, tanečků, klubů deskových her a bojového umění. Celkem se zúčastnilo 22 dětí. Rozděleny byly do dvou skupin. Základní skupinu tvořily školní děti, kterých soutěžilo 16 a 6 dětí většinou předškolního věku soutěžilo ve vlastní skupině.

        Cílem bylo dětem soutěžní formou přiblížit hry puzzle, pexeso, pexetrio a ti malí měli na programu ještě Člověče, nezlob se! Dále byly rozvíjeny dovednosti z matematiky, zeměpisu, výtvarné oblasti. Byla procvičována paměť, logický úsudek, odhad, rychlost, získávání orientace a další.

        Po ukončení práce ve dvojicích, či trojicích docházeli soutěžící malovat na velký transparent výjevy z pohádek nebo z obrázků, které skládali.

         V průběhu bylo pro děti připraveno malé občerstvení, které zajistily maminky, tak jako  obvykle, při námi pořádaných akcích. Rády a ochotně nám pomáhají a vytvářejí při našich akcích příjemnou, milou a domáckou atmosféru.

          Za své výkony obdržely děti drobné odměny, diplomy a absolutní vítězka pohár a medaili.

          Mile nás překvapil zájem rodičů, kteří s námi strávili více jak hodinku po projektového dne a někteří se brzo vrátili a sledovali finálové výkony svých dětí. Projektový den hodnotili pozitivně a s radostí poslouchali dojmy dětí, které se po slavnostním vyhodnocení, běžely pochlubit se svými výsledky. Dětem se projektový den líbil, chválily si, že strávily krásné dopoledne společně se svými pedagogy a hrou.

VÝSLEDKY - SKUPINA STARŠÍCH:

          Vítězkou v soutěži PUZZLE, kde se bojovalo vyřazovacím způsobem se stala Natálie Štanderová, druhé místo obsadil její mladší bratr Adam Štandera a třetí příčku obsadila Veronika Brzková.

          Vítězkou v soutěži PEXESO a PEXETRIO, kde se rovněž soutěžilo vyřazovacím způsobem se stala opět Natálie Štanderová, druhou příčku obsadila Eliška Škarydová a na třetím místě skončil Jakub Čáp.

VÝSLEDKY - SKUPINA MALÝCH SOUTĚŽÍCÍCH:

          Vítězem v PUZZLE se stal Tomáš Brixí, druhé místo obsadil Matěj Žížala a třetí příčku Veronika Klusáková. V PEXESU, bylo dlouho nerozhodnuto a museli si dva nejlepší zahrát ještě rozhodující zápas o první a druhé místo. Zde zvítězil Matěj Žížala, druhou příčku obsadil Tomáš Brixí a třetí místo si odnášela Nela Hejná.

          Mimo soutěž proběhla ještě soutěž v ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Zde vyhrála Nela Hejná, druhý skončil Tomáš Brixí a třetí Veronika Klusáková.

ZÁVĚREM:

         Byly naplněny veškeré cíle akce a nezbývá než poděkovat všem, kdož se přičinili k uspořádání projektového dne, který se opravdu vydařil. Soutěžící skupina dětí aktivně spolupracovala, splněn byl bezezbytku naplánovaný program. U malých byla nutná improvizace, která byla perfektně zvládnuta. Spolupráce pedagoga volného času, odborníka z praxe a asistenta pedagoga naplnila v plném rozsahu 3 S, tj. společně naplánovat, společně připravit a společně zrealizovat a i společně zhodnotit akci. Děkujeme tímto všem zainteresovaným, tzn. pořadatelům, odborníkovi z praxe, pedagogům, MěDDM Vlašim, MŠMT a EU za to, že poskytuje finance na pořádání takovýchto akcí.

Atmosféru, napětí, radost, to vše čerpejte z fotografií: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den__Kdo_si_hraje%2C_nezlobi_30.3.2019

 

Zaznamenala: Marie Filipová

Diskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN ŠACHISTŮ - KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ! 30.3.2019

Datum: 31.03.2019

Vložil: Markéta Štanderová

Titulek: poděkování

Za Adama a Naty musím poděkovat, moc se jim to líbilo, hned to běželi vyprávět celé rodině, Naty ukázala poháry, podělila se o sladkou výhru a Adam vyprávěl jak to bylo napínavé...moc je to bavilo.

Přidat nový příspěvek