BESEDA S RODIČI - KNIHA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE - 12.3.2020

16.03.2020 16:56

LETÁK: Leták - Setkání s rodiči - Kniha v životě dítěte 12.3.2020.PNG

FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Beseda_s_rodici_-_Kniha_v_zivote_ditete/

Beseda s rodiči šachistů – Kniha v životě dítěte

        V rámci projektu ŠABLONY II. – DOMEČEK byla uspořádána pedagogem volného času a odbornicí z praxe Milenou Hrubantovou beseda s rodiči, která byla věnována vedení dětí ke čtení. Tato se uskutečnila v knihovně v Pravoníně, za přítomnosti knihovnice Emilie Slabé 12.3.2020 od 12.00 do 15.00 hodin. 

          Podle přípravy se podařilo uskutečnit vše tak, jak bylo plánováno. Na besedu přišlo 12 rodičů.Vlastní přednášce předcházelo krátké vystoupení jedné z vedoucích šachistů, která koordinuje práci 10 šachových kroužků, 2 kroužků logických a deskových her a jednoho badatelského kubu a je ve stálém styku s rodiči. Promluvila o práci v kroužcích a kubech a poděkovala rodičům za podporu jejich dětí a zmínila i projekt ŠABLONY II. MěDDM Vlašim a pozvala i další rodiče s dětmi k aktivní účasti do pořádaných klubů a akcí a odkázala je webové stránky MěDDM Vlašim. Odbornice z praxe Milena Hrubantová a já, pedagog volného času Lukáš Filip jsme stručně přiblížili cíl dnešního setkání s rodiči. Rodiče mají na emoční vývoj dítěte zásadní vliv. Zkušenosti a chování rodičů totiž ovlivňují, jakým směrem budou dítě vést a vychovávat v emocionální oblasti. Záleží na tom, zda jsou reakce rodičů spolehlivé, konzistentní a empatické. Pro emoční vývoj dítěte je zvlášť důležitá schopnost emocionálního vyladění rodičů s dítětem, která je základem empatie. V této oblasti je velikým pomocníkem kniha. Nejdříve různá leporela, dále knihy odpovídající věku a zájmu dětí.

      Z kvantitativního hlediska se jedná o náplň volného času a v tomto časovém úseku, kterým může člověk (rodič, pedagog) manipulovat a směrovat vhodnou formou výběru knihy a nenásilně rozvíjet neverbální schopnosti, sociální dovednosti, slovní zásobu, rozvoj fantazie, zlepšení paměti, poznání různých činností a oblastí života ve společnosti, formování vědomostí, správně trávit volný část a vnitřně obohacovat život a rozvíjet osobnost.

        K uskutečnění těchto příležitostí je třeba nejen pozitivní zhodnocení zájmových činností dítěte a společně s ním hledat cestu ke knize a ke knihovně, kde s ním strávit část a nasávat atmosféru, hledat poznání, rozvíjet fantazii a hlavně rozvíjet slovní zásobu a paměť.

         Všeobecně mají volnočasové aktivity pozitivní vliv na vývoj dětí a také na jejich další život. Volnočasové aktivity mají v denní aktivitě každého člověka své nezastupitelné místo. Výzkumy nejen u nás, ale i v zahraničí, se shodují v žebříčku zájmů u dětí a dospívajících ve věku od deseti do osmnácti let. Velmi žádaný je sport, sociální interakce s vrstevníky, kultura a zábava zprostředkovaná zejména masovými komunikačními prostředky a také četba, o kterou nám dnes šlo! 

            Reflexe s rodiči proběhla jednak v rámci přednášky a dále pak po ukončení besedy. Rodiče vysoko hodnotili závěrečné vystoupení dětí a poděkovali organizátorům za jeho přípravu. Poděkování sklidili i za výzdobu knihovny. Všichni rodiče si uvědomují, že je třeba  dětem věnovat více času a číst si s nimi pohádky a další zábavnou a vzdělávací literaturu a ne je posadit před televizor nebo počítač! Hektická, uspěchaná doba, veliká elektronizace je příčinou toho, že se kniha dostává do pozadí. Je na každém rodiči, jak se k tomuto problému postaví. Rodiče se aktivně zapojili do diskuze, vzpomínali na svá první setkání s knihou a vyprávěli, jak to doma s dětmi dělají. Knihovnice navrhla, že by bylo dobré najít si čas a s dětmi chodit do knihovny, kde by se zastavili, prohlédli knihy, časopisy, společně pobesedovali a pak si nějakou knihu odnesli domů a za týden si ji zase přišli vyměnit. V rámci reflexe vznikla významná dohoda, kdy bylo knihovnici Emilii Slabé navrženo, aby posunula otvírací dobu v knihovně, která by navazovala na čas, kdy si rodiče přebírají děti v MŠ a zároveň by tedy s nimi zašli do knihovny. Organizátoři Setkání s rodiči byli rádi, že svojí akcí přispěli k této reorganizační a prospěšné změně. Otevřeno tedy bude od příští středy, tj. od 18.3.2020 již v 15.30 hodin. Takových akcí, která dnes v knihovně proběhla a setkávání s rodiči bude knihovna realizovat více, neboť dnešní námět jak s projektovým dnem, tak i setkání s rodiči je velkou inspirací.  Je tedy dobré, že akce pořádaná DOMEČKEM  v rámci ŠABLON II. přinesla oživení práce knihovny, zájem rodičů a dětí a další organizační opatření.   

Fotečky: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Beseda_s_rodici_-_Kniha_v_zivote_ditete/

 

Zaznamenala: Marie Filipová

 

Diskusní téma: BESEDA S RODIČI - KNIHA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE - 12.3.2020

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek