HOLKY A KLUCI TVOŘILI Z BÍLÉ MOUKY

06.02.2020 20:37

PROPOZICE: Tvoření z bílé mouky, zveme kluky, zveme holky!.PNG

HOLKY A KLUCI TVOŘILI Z BÍLÉ MOUKY

     Ve čtvrtek 6.2.2020 uspořádal Domeček v rámci projektu ŠABLONY II. projektový den, který nesl název: Tvoření z bílé mouky, zveme kluky, zveme holky! Tento byl uspořádán ve Spolkovém domě v Pravoníně v prostorách šachové klubovny s dětmi ze Šachové školičky.

     Plánované aktivity: výzdoba, příprava pomůcek, pískovničky, hry, kulturního vystoupení a příprava povídání o mouce, kde vzniká, jak se vyrábí, druhy výrobků a další informace o této komoditě, reflexe s dětmi, reflexe s pedagogy, byly naplněny.

     Odborníkem z praxe byla ředitelka MŠ Pravonín Milena Hrubantová a pedagogem Marie Filipová trenérka Šachové školičky. Děti se aktivně zapojily k vyprávění paní ředitelky, která hovořila o zimě, radovánkách, básničkách a písničkách. Co se mouky týká, připomněli jsme si získané kompetence z projektového dne mimo SVČ z Ledčic, kde jsme se setkali s mletím mouky v dávné minulosti. Po vzpomínkovém vyprávění se děti pustily do plánované práce. Nejdříve si předkreslily obrázky ze zimní tématiky, pak na obrázek nanesly klovatinu, pěkně ji štětci rozetřely a posypaly dostatečně dětskou krupičkou. Přebývající krupičku sesypaly zpět do misek a tento polotovar daly na teplé místo usušit. Každý stihl 2 obrázky, někdo dokonce tři.

     Další činností byla práce s pískovničkou, kam jsme nasypali rovněž dětskou krupičku, lopatkou ji pěkně uhladili a pak děti prsty do tenké vrstvy krupičky malovaly různorodé obrazce, takto se činnost opakovala více jak půl hodiny. Tato činnost je velice bavila a menší děti se k ní  v průběhu projektového dne vrátily ještě jednou.

     Básničky a písničky se zimní tématikou zněly šachovou klubovnou také hodně dlouho. Děti se předháněly v přenesu, a to jak  jednotlivci, tak i ve skupinkách, a i všichni účastníci projektového dne dohromady. Také byla vyhrazena chvilka pro fotografa, který zachytil děti u nafukovacích svítících sněhuláků, kteří byli vhodnou, neokoukanou a zajímavou dekorací.

      Potom následovala hra „Na kře“, přitom se děti velice vyřádily, moc je bavila, a navíc jim k pochodu okolo kry hrála hudba s dětskými písničkami. Takže byla při této činnosti velice pěkná nálada a děti si prozpěvovaly i tyto písničky. Hru jsme opakovali vícekrát, děti si stále přály opakování.

      Nastal však čas, abychom naše krupičkové výkresy domalovali. Klovatina už byla zaschlá a nyní děti pracovaly se vodovými barvami a štětci, kdy velice rozředěnou barvou štětci „ťupaly“ na krupičkový obrázek. Barva se rozlévala po zrníčkách krupičky a vznikaly velice pěkné obrázky sněhuláků, rukavic, chaloupek, krmítek s ptáčky, iglú s pejsky a jiné. Děti měly ze svých obrázků velikou radost a práce je velice bavila. Vše vidíte na fotečkách.

Odkaz: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Tvoreni_z_mouky%2C_zveme_kluky%2C_zveme_holkybile/

        Projektový den se velice vydařil, děti se zapojily do vyprávění o zimě, obilí, mletí mouky, výrobky z mouky a vlastnoručně se účastnily výroby obrázků z mouky, malovaní v mouce a pak i vybarvování krupičkových obrázků, zimu oslavily přednesem básniček a zpěvem písniček se zimní tématikou, projektový den jsme obohatili i zimní hrou, děti získaly spoustu nových kompetencí. Jednalo se o další velice vydařený projektový den.

Zaznamenala: Marie Filipová

Diskusní téma: HOLKY A KLUCI TVOŘILI Z BÍLÉ MOUKY

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek