PROJEKTOVÝ DEN 11.6.2020 - PUZZLE

12.06.2020 18:33

LETÁK: Projektový den - Puzzle 11.6.2020.pdf

sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Puzzle_11.06.2020/

Projektový den – Puzzle – 11.6.2020

         Další  z projektových dnů pořádaný v rámci projektu DOMEČEK, který je spolufinancován Evropskou unií byl uspořádán 11.6.2020 kroužkem nejmenších šachistů – Šachové školičky. Projektový den byl uspořádán ve Spolkovém domě v Pravoníně od 9.00 hodin. Funkci odborníka zastávala Milena Hrubantová – ředitelka z místní mateřské školy, pedagogem byl Lukáš Filip a významnou pomoc zajistil po organizační stránce učitelky z mateřské školy a vedoucí kroužku Marie Filipová.  

        Cílem projektového dne bylo vysvětlit dětem podstatu hry puzzle, jak postupovat při skládání, na co si dávat pozor a upozornit je na logické postupy při skládání.

        Děti pracovaly ve dvou skupinách a celkem se zúčastnilo 13 dětí. Starší děti už jedním kurzem puzzle prošly, takže jsme v rámci projektového dne zorganizovali turnaj, kde byly zužitkovány všechny dříve získané znalosti. Druhá skupinka byla složena s nejmladších dětí, některé se setkaly s puzzle poprvé. Zde byl zrealizován podrobný výklad s individuálním přístupem ke každému. 

      V průběhu projektového dne byly rozvíjeny dovednosti z matematiky, zeměpisu, výtvarné oblasti. Byla procvičována paměť, logický úsudek, odhad, rychlost, získávání orientace, představivosti a logiky.

       V kategorii starších soutěžilo 8 dětí, a to systémem „pavouka“. O pozice na předních čtyřech místech probíhali veliké boje, rozhodovalo je pár dílků skládačky. Zvítězil Matěj Žížala, druhé místo obsadila Veronika Čápová a třetí příčku pak obsadila Lada Vopálková.

       Skupina mladších dětí pracovala v 5 dětech, kterým se věnovali pomocníci, kteří asistovali při projektovém dnu Miroslava Ondráková, Naděžda Vašíčková, Zuzana Moudrá a Marie Filipová. Tyto děti puzzle velice bavilo a dokázaly se soustředit tak, že každý za dobu projektového dne dva obrázky. Po malé přestávce si pak vybarvovaly obrázky.

          Za své výkony obdržely děti odměny (knihy, plyšáky a háčkované sovičky) a každý obdržel diplom.

         Byly naplněny veškeré cíle akce a nezbývá než poděkovat všem, kdož se přičinili k uspořádání projektového dne, který se opravdu vydařil. Soutěžící skupina dětí aktivně spolupracovala, splněn byl bezezbytku naplánovaný program. U malých byla nutná improvizace, která byla perfektně zvládnuta. Spolupráce pedagoga volného času, odborníka z praxe a asistenta pedagoga naplnila v plném rozsahu 3 S, tj. společně naplánovat, společně připravit a společně zrealizovat a i společně zhodnotit akci. Děkujeme tímto všem zainteresovaným, tzn. pořadatelům, odborníkovi z praxe, pedagogům, MěDDM Vlašim, MŠMT a EU za to, že poskytuje finance na pořádání takovýchto akcí.

Atmosféru, napětí, radost, to vše čerpejte z fotografií: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Puzzle_11.06.2020/

Zaznamenala: Marie Filipová