PROJEKTOVÝ DEN - ZLATÝ KLÍČEK MÁM, POHÁDKY S NÍM OTVÍRÁM! - 12.3.2020

16.03.2020 16:49

LETÁK: Leták - Projektový den - Zlatý klíček mám, pohádku s ním otvírám 12.3.2020.pdf 

FOTEČKY: sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Pozlaceny_klicek_mam%2C_pohadky_s_nim_otviram_12.03.2020/

 

ZLATÝ KLÍČEK MÁM, POHÁDKY S NÍM OTVÍRÁM!

        To byl název dalšího úspěšného projektového dne, který uspořádali šachisté. Tentokrát ti nejmenší z Šachové školičky. Pedagog volného času Lukáš Filip a odbornice z praxe Milena Hrubantová si na přípravě projektového dne, pořádaného 12.3.2020 v knihovně v Pravoníně, za přítomnosti knihovnice Emilie Slabé, nechali opravu záležet.

        Pro realizaci projektového dne spolu vybrali spolu prostory knihovny v Pravoníně, kde má své sídlo i místní mateřská škola a děti, které navštěvují Šachovou školičku. Provedli výběr pohádek, na kterých bude projektový den postaven, zajistili okostýmování dětí, výzdobu knihovny, omalovánky, pastelky, koš s maňásky, házecího panáka a míčky pro sportovní chvilku.

        Následovala úprava prostředí knihovny – výzdoba, organizace prostředí, výběr pohádkových knih různých autorů, příprava výtvarné techniky, hudebního nástroje – kytary, audio techniky na hudební projev a pomůcek k dramatizaci – plošné loutky a maňásci, kostýmy pro děti.

        Děti si doma s rodiči připravily pohádkové kostýmy, které jim zapůjčila MŠ a ve kterých přišly na projektový den do místní knihovny. Dále si starší děti nastudovaly krátký výjev ze známých pohádek, který v rámci projektového dne předvedly. Byla připravena krásná výstavka výrobků dětí a nástěnka a výzdoba chodby.

          Vlastní realizace probíhala takto: Děti v kostýmech vstoupily do knihovny, která byla krásně vyzdobena a těkaly očima z jedné strany na druhou a ukazovaly si na jednotlivé obrázky, knihy a maňásky. Proběhlo krátké seznámení s projektem Šablony II. Domeček a poté se představily jednotlivé děti a krátce uvedly své kostýmy a z jaké pohádky jejich kostým pochází.

       Odbornice z praxe Milena Hrubantová „zlatým klíčkem“ s písničkou, kterou zpívaly společně i děti, odemkla POHÁDKU!  Poté se ujala slova knihovnice Emile Slabá, která četla dětem úryvky z opravdu starých pohádek a děti je poznávaly.  Na tyto otázky děti odpovídaly a současně byla s nimi prováděna reflexe, kdy vyjadřovaly svůj názor a dokázaly rozlišit dobro a zlo. Následovala práce s maňásky, kdy děti nejdříve podle maňáskových postaviček poznávaly pohádky. Další maňásky si vytahovaly z „pohádkového košíku“ a opět určovaly z jaké pohádky maňásek „přišel“.

         Dalším úsekem našeho pohádkového dne bylo vyprávění dvou pohádek dětmi z MŠ. Následovala krátká beseda, kde se můžeme s pohádkou setkat? Kniha, televize, kino, divadlo – rozbor. Na tyto všechny otázky průběžně děti odpovídaly a samy ještě nabízely jiné pohádky, které je zaujaly.

          Pohádkové písničky, které byly následně dětem přehrávány, poznávaly děti po pár taktech, bylo zřejmé, že je dobře znají. Hudební část projektového dne následovala živou hudbou, kdy jedna z učitelek MŠ hrála na kytaru a děti s ní zazpívaly několik písniček z pohádek a pohádkových filmů.

           I když si děti při poznávání hudebních pohádek zatančily, tak pro ně organizátoři připravily sportovní chvilku. Házely míčky do otvoru v pohádkovém panáku.

          Pohádkové omalovánky, to byl další úkol dnešního projektového dne. Děti malovaly princezny, draky, čertíky, skřítky a jiné výjevy. Z těchto výkresů bude utvořena výstavka.

           Hra NA DIVADLO, to byla další část programu, ale to už se dostavili rodiče na besedu, která začínala sice později, ale my jsme chtěli, aby viděli své děti, jak hrají divadlo.  Dramatizace pohádky „ Červená Karkulka „ v klasické i v rýmované podobě se dětem opravdu povedla a rodičům se moc líbila. Děti byly na své výkony pyšné.

Více ve fotografiích: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Pozlaceny_klicek_mam%2C_pohadky_s_nim_otviram_12.03.2020/

 

Zaznamenala: Marie Filipová

Diskusní téma: PROJEKTOVÝ DEN - ZLATÝ KLÍČEK MÁM, POHÁDKY S NÍM OTVÍRÁM! - 12.3.2020

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek