SETKÁNÍ S RODIČI ŠACHISTŮ - VLIV RUČNÍCH PRACÍ NA ROZVOJ DÍTĚTE - 17.6.2020

17.06.2020 22:04

Beseda s rodiči - Ruční práce 17.6.2020.pdf

sachypravonin.rajce.idnes.cz/Beseda_s_rodici_-_Vyznam_rucnich_praci_u_deti_17.06.2020/

Rodiče šachistů mají aktivní zájem o práci svých dětí

 

          V rámci projektu Šablony II. MěDDM Vlašim (financování MŠMT a EU) připravil, a uspořádal pedagog volného času Lukáš Filip a odbornice z praxe Milena Hrubantová, další ze série SETKÁNÍ S RODIČI šachistů. Pro setkání s rodiči šachistů a následnou besedu bylo zvoleno téma: „Význam ručních prací u dětí “. Setkání se uskutečnilo 17.6.2020 v šachové klubovně Spolkového domu Pravonín, kde aktivně pracují v 10 šachových kroužcích a ve 2 kroužcích Deskových her. Mimochodem, pro další školní rok chceme právě tyto dva kroužky rozšířit o další činnosti dětí. Protože byly seznámeny, že už šablony končí, tak projevily zájem o různé ruční práce, výrobu dekorací, ale i vaření. Budeme proto tento kroužek obohacovat i činností, kterou si děti vyberou. Rodiče na této besedě tento záměr velice kvitovali. Dostavilo se 12 rodičů.

            Beseda s rodiči nezávisle navazovala na projektový den „ Zdobení perníčků“, který se realizoval v odpoledních hodinách. Podle očekávání si rodiče sebou přinesly kladné reakce na zdařilé výrobky svých dětí, které se projektového dne zúčastnily. Na besedu s rodiči přišla také paní Emilie Slabá, která děti projektovým dnem provázela a naučila je krásnou techniku zdobení perníčků.

            Odbornice z praxe Milena Hrubantová a pedagog volného času Lukáš Filip, stručně přiblížili cíl dnešního setkání s rodiči.

            Rodiče si mnohdy neuvědomují  jaký mají na vývoj dítěte v oblasti praktických činností, vliv. V dnešní uspěchané době, kdy rodiče nenacházejí čas se svým dětem dostatečně věnovat, přichází na řadu kroužky a zájmové činnosti, které toto nahrazují. Nemohou však nahradit rodičovský vzor, že dítě dokáže to, co jeho rodič. Samozřejmě ani spoluúčast svých nejbližších s důležitým hodnocením zdařilého i méně zdařilého výrobku. Záleží na tom, zda jsou reakce rodičů spolehlivé, konzistentní a empatické. Pro emoční vývoj dítěte je zvlášť důležitá schopnost emocionálního vyladění rodičů s dítětem, která je základem empatie. Ruční práce rozvíjí také další spektra v oblasti vzdělávání, jenž usnadňuje rodičům přípravu dítěte na školu.

      Z kvantitativního hlediska se jedná o náplň volného času a v tomto časovém úseku, kterým může člověk (rodič, pedagog) manipulovat a směrovat vhodnou formou a nenásilně rozvíjet neverbální schopnosti, manuální dovednosti, grafomotoriku, jemnou motoriku, fantazii, zlepšení paměti, poznání různých činností a oblastí života ve společnosti, formování vědomostní oblasti, vnitřně obohacují život a rozvíjí osobnost, sebehodnocení, sebedůvěru, smysl pro estetické cítění, soustředěnost, přesnost, trpělivost, vytrvalost a v neposlední řadě správně trávit volný čas.

         Všeobecně mají volnočasové aktivity pozitivní vliv na vývoj dětí a také na jejich další život. Volnočasové aktivity mají v denní aktivitě každého člověka své nezastupitelné místo. Výzkumy nejen u nás, ale i v zahraničí, se shodují v žebříčku zájmů u dětí a dospívajících ve věku od deseti do osmnácti let. Velmi žádaný je sport, sociální interakce s vrstevníky, kultura a zábava zprostředkovaná zejména masovými komunikačními prostředky, ale také praktické činnosti, které povedou i k přípravě na zaměstnání v oblasti řemeslné a výtvarné.

            Reflexe s rodiči proběhla jednak v rámci přednášky a dále pak po ukončení besedy. Rodiče se do besedy aktivně zapojovali, doplňovali přednášené skutečnosti svými zkušenostmi. Všichni rodiče si uvědomují, že je třeba dětem věnovat více času. Hektická, uspěchaná doba, veliká elektronizace je příčinou toho, že se děti k praktickým činnostem tak často nedostanou. Děti nejsou dnešními možnostmi a předkládanými hotovými výrobky motivovány k tomu, si nějaký výrobek či dárek vyrobit sami. Je na každém rodiči, jak se k tomuto problému postaví.  Takových příjemných besed, která dnes  proběhla a setkávání s rodiči by se mělo realizovat více. Je tedy dobré, že akce pořádaná DOMEČKEM  v rámci ŠABLON II. přinesla oživení ve vztahu rodičů a dětí.  

           Další blokem besedy bylo zodpovídání dotazů a seznámení s rozvrhem šachových kroužků, které zodpovídal pedagog volného času a trenér šachu v jedné osobě. Rodiče nahlédli i do vedených kronik, prohlédli si nástěnky, které jsou obnovovány po každé akci, turnaji a jsou zde i fotografie z práce jednotlivých kroužků. Zajímali se o letní šachové tábory, které se uskuteční v srpnu 2020.

          Beseda se velice vydařila a rodiče byli spokojeni a pořadatelé si byli vědomi, že uspořádali setkání s rodiči, které přinese žádané výsledky.

Zaznamenala: Marie Filipová

Diskusní téma: SETKÁNÍ S RODIČI ŠACHISTŮ - VLIV RUČNÍCH PRACÍ NA ROZVOJ DÍTĚTE - 17.6.2020

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek